SENESTE NYT

Løn, pension og aftaler

De generelle lønaftaler for Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer indgås ved aftale- og overenskomstforhandlinger mellem Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Dansk Told & Skatteforbund er her repræsenteret af forbundets centralorganisation CO10. Se Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 her.

I tilslutning til de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger forhandler Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat/CO10 lokale aftaler på Skatteministeriets område med Moderniseringsstyrelsen.

Læs om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2015 her.

Læs om de aftalte lønsatser under Ny Løn pr. 1. april 2016 her og pr. 1. april 2015 her.

Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 blev indgik der en række forhold på pensionsområdet, der fortsat er gældende. Se informationen om OK 2011 (afsnit 5 om pension) her.

I de enkelte styrelser under Skatteministeriet forhandles der hvert år om tillæg under Ny Løn. I SKAT foregår forhandlingerne i forretningsområderne, og det er tillidsrepræsentanterne i de fire TR-fora, der forhandler for medlemmerne under forretningsområdet.

Læs om tillægsforhandlingerne i 2017 her.

For tjenestemænd er tjenestemandspensionen fastsat ved lov. Læs om tjenestemandspension her.

For overenskomstansatte - og for tjenestemænd, der får indbetalt pensionsbidrag af løndele, som ikke er omfattet af tjenestemandspensionen - indbetales der 18% til medlemmets pensionsordning i PFA Pension. Læs om PFA Pension her.

Ved siden af de mere generelle lønaftaler indgås der en række aftaler mellem Dansk Told & Skatteforbund og SKAT, der på forskellig vis vedrører medlemmernes ansættelsesforhold. Læs om aftaler i SKAT (Skatteministeriet) her.
 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere