SENESTE NYT

Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
Ansøgning om understøttelses- og studielegater

Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat uddeler normalt hvert år ultimo november/primo december legatportioner i form af understøttelseslegater - primært som studielegater til studerende på videregående uddannelser.

Hvis du ønsker at ansøge om et studielegat, skal du indtaste ansøgningen via skemaet på denne side. Ansøgningen skal indtastes inden 9. november 2020.

Alle beløb skal indtastes i hele kroner - uden decimalpunktum, komma eller ørebeløb.

Din ansøgning er først registreret, når du har trykket på "send" nederst på skemaet - og du har modtaget en kvittering på skærmen. 

Hvis ansøgningen vedrører et understøttelseslegat til andre formål end studier, skal der indsendes en skriftlig, motiveret ansøgning til:

Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
Jernbanegade 4, 2.th.
1608 København V
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende legatet, er du velkommen til at sende en mail til op@dts.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat 

Informationer om legatansøgeren (modtageren af studielegatet)


Fulde navn:


Adresse:


Postnummer:


By:


E-mail:


Mobil:


Fødselsdato:

(Udfyldes med MMDDÅÅ - hvis du er heldig og modtager et legat kontakter vi dig for at få dit CPR-nr. af hensyn til indberetningen til Skattestyrelsen)


Registreringsnummer, bank:


Kontonummer, bank:


Bruttoindkomst før skat inkl. SU i det seneste afsluttede kalenderår: (beløb i hele kroner)


Forventet bruttoindkomst før skat inkl. SU i dette kalenderår: (beløb i hele kroner)


Forventet bruttoindkomst i år for evt. ægtefælle: (beløb i hele kroner)


Aktuel formue: (beløb i hele kroner)


Angiv antal børn, du er forsørger for:Informationer om studie


Studiets niveau:


Studieart:


Uddannelsesinstitution: 


Forventet afslutningstidspunkt for studiet:

 

Informationer om familiemæssig tilknytning til Dansk Told & Skatteforbund


Din tilknytning til Dansk Told & Skatteforbund:


Navn på slægtning, som er medlem af Dansk Told & Skatteforbund:


Slægtnings ansættelsessted:Angiv din begrundelse for at søge et studielegat hos Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat:
(Hvis du har behov for at indsende supplerende materiale til understøttelse af begrundelsen, er du velkommen til at gøre det til op@dts.dk)

 

Ved afgivelse af ovenstående personoplysninger samtykker jeg hermed til, at Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat må opbevare og benytte mine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle min ansøgning.

Sæt kryds i boksen for accept.