TAT-Kredsen - Bestyrelsen

Formand
Kim Erik Veedfald Røgen Clausen
Stilling: Afdelingschef, Learnmark Tech
E-mail: kicl@learnmark.dk


Næstformand
Pia Petersen
Stilling: Skrædder, Den Danske Scenekunstskole 
E-mail: Pipe@scenekunstskolen.dk


Kasserer
Frank Jakobsen-Broberg
Stilling: Økonomiansvarlig, Dalum landbrugsskole
E-mail: fjb@dalumls.dk


Bestyrelsesmedlem
Claus Seierup Jensen
Stilling: Skolehjemsassistent, Syddansk Erhvervsskole, Vejle
E-mail.: clsj@sde.dk


Bestyrelsesmedlem
Dan Randum
Stilling: Styrmand, Fiskeristyrelsen 
E-mail: danrandum@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
Mikael Markvart
Stilling: Skribsassistent, DANA
E-mail: mikaelmotormand@hotmail.com 


Bestyrelsesmedlem
Tina Pedersen
Stilling: Kunderådgiver, ATP
E-mail: tip@atp.dk