Seniorforeningen Told & Skat > Foreningen > Kort og godt
SENESTE NYT
19. juni 2024
Aalborg: Referat af bestyrelsesmøde
19. juni 2024
Referat af bestyrelsesmøde
19. juni 2024
Herning: Referat af generalforsamling og aktivititetsoversigt
19. juni 2024
Nordsjælland: Aktivitetsprogram efteråret 2024
19. juni 2024
Nyt om Skatteforvaltningens pensionistmøder
TILMELD MAILLISTE
AKTUEL INFORMATION

.
 

Send mail til Dansk Told & Skatteforbund Print siden Modtag RSS nyheder

Kort og godt om Seniorforeningen Told & Skat

Seniorforeningen Told & Skat, der er en del af Dansk Told & Skatteforbund (Seniorkredsen), har til formål at varetage medlemmernes interesser i pensionsmæssige spørgsmål, sociale og faglige spørgsmål samt styrke sammenholdet mellem seniorerne.

Seniorforeningen Told & Skat indgår i Sammenslutningen af Senior-/pensionistforeninger i Centralorganisation 10 (CO10). Gennem medlemskabet af CO10 har Seniorforeningen indflydelse på de pensionsspørgsmål, der drøftes med ministeren for offentlig innovation ved aftale- og overenskomstforhandlingerne. 

Som ordinært medlem af Seniorforeningen Skat betragtes alle, der ifølge Dansk Told & Skatteforbunds vedtægter er henført til foreningen (Seniorkredsen), medmindre de pågældende udmelder sig af forbundet.

Desuden kan som ekstraordinære medlemmer optages følgende: alle pensionister og efterlønsmodtagere, som har været beskæftiget under Skatteministeriets område, men som ikke har været omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds aftale- og forhandlingsret, aktive og afskedigede medarbejdere i SKAT over 55 år uanset organisatorisk tilhørsforhold samt ægtefælle/samlever efter afdøde medlemmer af Seniorforeningen Told & Skat.

Se foreningens vedtægter.

Seniorforeningen Told & Skat har godt 3.000 medlemmer.

Kontingentet er pt. 276 kr. om året, som kan fradrages i den skattepligtige indkomst som fagligt kontingent, såfremt man har tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension.

I seniorklubberne opleves et rigt socialt samvær, hvor man mødes til forskellige arrangementer med gamle kolleger.

Medlemmerne får tilsendt Dansk Told & Skatteforbunds medlemsblad Dansk Told & Skat, der i hvert nummer indeholder en side om Seniorforeningens forhold.

Bladet modtager foreningens medlemmer uden yderligere omkostninger.