Tillidsrepræsentanter i Kreds IV (Hovedstaden m.v.)

Dansk Told & Skatteforbunds Kreds IV (Hovedstaden m.v.) dækker valgenhederne i Copenhagen Towers, Østbanegade m.v., Sluseholmen, Kystvejen samt Skatteankestyrelsen. Se informationer fra kredsen her.


Bestyrelsen for Kreds IV (Hovedstaden m.v.) består af:

Niels Gyrsting

Niels Gyrsting

Formand for Kreds IV (Hovedstaden m.v.), formand for Valgenhed Sluseholmen
 
Valgenhed Købehavn - Copenhagen Towers
Niels.Gyrsting@sktst.dk
723 85379  

Ulla Kær Andersen

Ulla Kær Andersen

Næstformand for Kreds IV (Hovedstaden, næstformand for Valgenhed Østbanegade m.v.

Valgenhed København - Østbanegade m.v.
Ulla.Kaer.Andersen@ufst.dk
723 76898 

Henrik Michaelsen

Formand for Valgenhed Kystvejen

Valgenhed København - Kystvejen

Jens Norlund

Jens Norlund

Formand for Valgenhed Østbanegade m.v.

Valgenhed København - Østbanegade m.v.
Jens.Norlund@ufst.dk
723 73459 

Linda Severinsen

Linda Severinsen

Formand for Valgenhed Copenhagen Towers

Valgenhed København - Copenhagen Towers
Linda.Severinsen@sktst.dk
722 22531

Carsten Lagoni

Carsten Lagoni

Formand for Valgenhed Skatteankestyrelsen

Valgenhed Skatteankestyrelsen
cl@sanst.dk 

3376 0277 Øvrige tillidsrepræsentanter i Kreds IV (Hovedstaden):

Sluseholmen

Pia Vig, Pia.Vig@sktst.dk, 723 82591


Kystvejen

Kim Andersen, Kim.K.Andersen@toldst.dk, 723 87087 

 

Østbanegade m.v.

Tina Charlotte Olsen, tco@skm.dk, 723 76710