SENESTE NYT

Ny Løn - Tillægsforhandlingerne 2019

På denne side finder du oplysninger og materiale, der relaterer sig til tillægsforhandlingerne i 2019.

Siden er under konstruktion og vil løbende blive opdateret i takt med, hvor langt SKAT og Dansk Told & Skatteforbund er i processen for forhandlingerne. 

Det er ikke sikkert, at du vil kunne få svar på alle dine spørgsmål til proces m.v. for forhandlingerne. Derfor er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant og/eller den koordinerende tillidsrepræsentant for den afdeling du er ansat i. Du kan via nedenstående link se, hvem der er den forhandlingsberettigede koordinerende tillidsrepræsentant for dig.

Ellers er du også velkommen til at kontakte faglig sekretær Jan Nørner i Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat på jn@dts.dk eller telefon 26 74 48 41.


Materiale fra Skatteforvaltningen

Se Skatteforvaltningens lønpolitik her.

Se Vejledning i tillægsforhandlinger og PULS 2019 for medarbejdere i Skatteforvaltningen – herunder tidsplan - her.


Gode råd - før, under og efter en lønsamtale

Læs de gode råd fra Dansk Told & Skatteforbund her.


DTS stillingsprofiler

Se profiler for DTS - Konsulenter og fagkonsulenter her.

Se profiler for DTS - Specialkonsulenter og chefkonsulenter her.


Oversigter over tidsplaner for tillægsforhandlingerne 2019


Indstillingsskema

Hent Dansk Told & Skatteforbunds individuelle indstillingsskema til brug ved tillægsforhandlingerne for 2019 her.

Se lønsatserne for tjenestemænd pr. 1. oktober 2018 her.

Se lønsatserne for overenskomstansatte pr. 1. oktober 2018 her.


Oversigt over fællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter i: