SENESTE NYT

Generalforsamling i Chefkredsen

Generalforsamling 2015

Chefkredsen afholdt ordinær generalforsamling 2015

fredag den 20. marts 2015, kl. 14.00

på Hotel Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Læs referat af generalforsamlingen her.

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægterne med følgende

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og mødesekretær
2. Beretning - Se beretningen her
3. Regnskab - Se regnskabet her
4. Forslag - Se kredsbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter her
5. Budget - Se budgettet her
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant


Med venlig hilsen

Bestyrelsen