SENESTE NYT

Medlem af Dansk Told & Skatteforbund

Dansk Told & Skatteforbund har ordinære medlemmer, ekstraordinære medlemmer, studiemedlemmer og pensionerede medlemmer af Seniorkredsen.

Du kan læse mere om de enkelte former for medlemskab herunder - og finde informationer om kontingentet her.

Ordinære medlemmer

Du kan blive ordinære medlem af Dansk Told & Skatteforbund hvis:

 • Du er ansat som tjenestemand under Skatteministeriet
 • Du er omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds organisationsaftale (overenskomst) for fuldmægtige m.v. (skatterevisorer)

Medlemskabet omfatter naturligvis varetagelse af aftale- og forhandlingsretten - men giver samtidig adgang til en række medlemstilbud:

 • Medlemsbladet Dansk Told & Skat
 • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger
 • Billige forsikringer gennem TJM Forsikring
 • Fordelagtige tilbud hos Lån & Spar Bank
 • Billige lån gennem Tjenestemændenes Låneforening
 • Kollektiv gruppelivsforsikring med dækning ved konstatering af kritisk sygdom (obligatorisk)

Se de aktuelle kontingentsatser her. Kontingentet opkræves månedlig via lønnen eller over PBS.

Medlemskab omfatter ud over forbundet også medlemskab af valgenheden (for medlemmer, der ikke er i chefstillinger) eller Chefkredsen (for medlemmer i chefstillinger).

Udfyld elektronisk indmeldelsesblanket her eller henvend dig til DTS-Sekretariatet, tlf. 35 26 34 60, dts@dts.dk.


Ekstraordinære medlemmer

Følgende kan optages som ekstraordinært medlem af Dansk Told & Skatteforbund:

 • Alle med tilknytning til Skatteministeriet, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten
 • Nuværende eller tidligere ansatte i den offentlige og private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og inkasso

En ansat under Skatteministeriet i en stilling, som falder ind under forbundets aftale- og forhandlingsområde, kan ikke optages som ekstraordinært medlem men som ordinært medlem.

Det ekstraordinære medlemskab berettiger ikke til faglig interessevaretagelse, som knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men giver adgang til en række medlemstilbud:

 • Medlemsbladet Dansk Told & Skat
 • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger
 • Billige forsikringer gennem TJM Forsikring
 • Fordelagtige tilbud hos Lån & Spar Bank

Som ekstraordinær medlem har du mulighed tilvalg af kollektiv gruppelivsforsikring med dækning ved konstatering af kritisk sygdom.

Se de aktuelle kontingentsatser her. Kontingentet opkræves via PBS. Hvis du vælger også at være omfattet af forbundets gruppelivsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, koster denne dækning yderligere 116 kr. pr. måned.

Udfyld elektronisk indmeldelsesblanket her eller henvend dig til DTS-Sekretariatet, tlf. 35 26 34 60, dts@dts.dk.


Studiemedlemmer

Studerende på uddannelsen professionsbachelor i skat kan blive studiemedlem af Dansk Told & Skatteforbund. Læs mere her.

Udfyld elektronisk indmeldelsesblanket her.


Pensionerede medlemmer

Medlemmer, der er pensioneret fra Skatteministeriet, kan bevare deres medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund gennem medlemskab af Seniorforeningen Told & Skat, som er forbundets seniorkreds. Se mere om Seniorforeningen her.

Ved pensionering fra SKAT sker der automatisk overførsel til medlemskab af Seniorforeningen Told & Skat med mindre medlemmet ønsker udmeldelse af forbundet.
 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere