• Velkommen til TAT-Kredsen
Velkommen til TAT-Kredsen

TAT-Kredsen dækker medlemmer i ministerier (bortset fra Skatteministeriet), styrelser og andre statelige institutioner, herudover også ansatte på erhvervsskoleområdet. TAT-kredsens medlemmer har ansættelsesform som tjenestemand, tjenestemandslignende, chef på erhvervsskole og ansatte på individuel kontrakt.

Som medlem af TAT-Kredsen har du fortsat adgang til hjælp med faglige sider af dit ansættelses- og pensionsforhold, herunder:

  • at du får den rigtige løn, lønforhandlinger, tilbud om løntjek
  • tværfaglige fællesskaber, herunder inspiration og udvikling i lederrollen
  • rådgivning, forhandling og juridisk kompetence i opsigelsessager

Derudover åbner et medlemskab for en række andre konkrete fordele, herunder fordele hos Dansk Told & Skatteforbunds samarbejdspartnere. Se her for mere information.

SENESTE NYT

Mail: tat@dts.dk 
Sekretariatet: 
Gitte Anholm ga@dts.dk 
Irlin Osaland io@dts.dk