SENESTE NYT

Generalforsamling i Chefkredsen

Generalforsamling 2017

Chefkredsen afholdt ordinær generalforsamling 2017

fredag den 31. marts 2017, kl. 14.30

på Hotel Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Læs referat af generalforsamlingen her.

Læs indkaldelse med program for generalforsamlingen her.

Generalforsamlingen gennemførtes i henhold til vedtægterne med følgende

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og mødesekretær
2. Beretning - se beretningen her
3. Regnskab - se regnskabet her
4. Forslag - se forslag til vedtægtsændringer her
5. Budget - se budgettet her
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant


Med venlig hilsen

Bestyrelsen