STATE - Bestyrelsen

Formand
Afdelingschef Kim Clausen, Learnmark Tech
Mob: 42127225
Mail: kicl@learnmark.dk


Næstformand 
Kollegieassistent, Claus Seierup Jensen, Syddansk Erhvervsskole, Vejle
Mob: 40115677
Mail: clsj@sde.dk 


Kasserer
Økonomiansvarlig Frank Jacobsen-Broberg, Dalum Landbrugsskole
Mob: 51346866
Mail: fjb@dalumls.dk


Bestyrelsesmedlem
Rektor Ivan Lauridsen, Aarhus Gymnasium
Mob: 24881574
Mail: ila@aarhustech.dk 


Bestyrelsesmedlem
Ressourcedirektør, Marianne Møjen, EUC Nord
Mob: 25356703
Mail: mmc@eucnord.dk