STATE

STATE er en lokalafdeling under TAT-Kredsen der nu er fusioneret med DTS – Dansk Told & Skatteforbund.

STATE består af personale ansat på tjenestemandslignende vilkår på erhvervsskolerne. Medlemskredsen omfatter såvel teknisk-administrativt personale i stillinger som f.eks. økonomi- og administrationschefer, tekniske chefer, IT-chefer, regnskabschefer, funktions- og sektionsledere, fuldmægtige, praktikkonsulenter, overassistenter, fuldtidsansatte skolehjemsassistenter samt pædagogiske ledere (uddannelseschefer, uddannelsesledere o.a. på de tekniske erhvervsuddannelser), m.fl.

STATE ser det som sin vigtigste opgave at sikre medlemmerne så gode løn- og ansættelsesvilkår, som det er muligt. Derudover medvirker STATE gerne til såvel faglig som social kontakt medlemmerne imellem, og til en god kommunikation mellem STATE’s bestyrelse og det enkelte medlem.

Se STATE´s bestyrelse her.

Se materiale vedrørende generalforsamlinger her.

Se STATE´s vedtægter her.