Seniorgruppen i TAT

Seniorgruppen i TAT (Seniorklubben) – en introduktion

Når du fratræder en stilling, der er omfattet af TAT-Kredsens område, ophører normalt også dit medlemskab af DTS, TAT-Kredsen, som fagforening.

Men hvis du imidlertid går på pension – uanset alder og årsag – kan du fortsætte medlemskabet af DTS/TAT-Kredsen gennem Seniorklubben.

Seniorklubben (TAT-S) er pensionisternes fagforening

Gennem medlemskab af Seniorklubben sikrer du varetagelsen af seniorernes interesser, såvel individuelt som kollektivt.

For tjenestemandspensionister er forhandlings- og aftaleretten også for pensionisterne fortsat reguleret via tjenestemandsloven og varetages via tjenestemændenes centralorganisation, for DTS/TAT-kredsen’s vedkommende gennem Centralorganisationen af 2010 (CO10), der tidligere hed CO II.

Seniorklubben (TAT-S) er selvstændigt repræsenteret i CO10’s repræsentantskab, hvor vi er med til at tage beslutninger om centralorganisationens krav og prioriteringer. Seniorklubbens formand er med i bestyrelsen for Sammenslutningen af Senior- og Pensionistforeninger i CO10 og med til at udpege et medlem af CO10’s bestyrelse.

Se Seniorgruppens bestyrelse her.

Se materieale vedrørende generalforsamlinger her.

Se Seniorgruppens vedtægter her.

Se aktivitetskalender for Seniorgruppen her.