Om TAT-Kredsen

TAT-Kredsen blev til ved en fusion mellem den tidligere Foreningen af Tekniske- og Administrative Tjenestemænd, TAT, og Dansk Told & Skatteforbund, DTS, som skete 1. januar 2024.

TAT-Kredsen har til formål at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering. Kredsen udøver sin virksomhed gennem generalforsamling, bestyrelsen, lokalafdelingen og tillidsmændene.

Se TAT-Kredsens bestyrelse her.

Læs om generalforsamlinger og bestyrelsesmøder incl. referater her.

Se TAT-Kredsens vedtægter her.

Find aktiviteter og nyheder fra TAT-Kredsen her.

Læs om Foreningen af Tekniske og administrative tjenestemænd 1913-2023 her.