Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Generalforsamling 2024

TAT-Kredsen afholdt generalforsamling den 16. april 2024, kl. 15.00 – 19:00

på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense. 

Se referat af generalforsamlingen her.

Dagsorden

 1. Mødets åbning
 2. Navneopråb
 3. Vedtagelse af forretningsorden
 4. Valg af dirigent
 5. Beretning fra formand - se beretningen her.
 6. Regnskab, herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar
 7. Indkomne forslag
 8. Budget, 2024-2026
 9. Valg af
  2 suppleanter


Referater af bestyrelsesmøder i TAT-Kredsen