Vedtægter for TAT-Kredsen

TAT-Kredsens vedtægter er vedtaget på det ekstraordinære delegeretmøde den 15. november 2023. Se vedtægterne her.