SENESTE NYT

Medlemsundersøgelse lukket

Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg gennemfører en medlemsundersøgelse vedrørende holdning til kontorindretning og hjemmearbejde m.v. og skal derfor opfordre dig til at udfylde dette spørgeskema. Når du er færdig med at udfylde skemaet tryk på "Send" nederst på siden. Først når der kommer en kvittering frem er dit svar registreret. 

Undersøgelsen er lukket og kan ikke længere besvares.

På forhånd tak for dit svar!

Arbejdsmiljøudvalget

Indledende spørgsmål

Hvilken styrelse er du i?


Din fysiske arbejdsadresse:


Hvad er afstanden mellem hjem og tjenestested (skriv km):


Kontorindretning og hjemmearbejde

Hvor mange kolleger deler du maksimalt kontor med i den ideelle verden?

 
 
 
 
 
 
 

Hvor mange dage arbejder du hjemme ugentlig i den ideelle verden?

 
 
 
 
 
 

Hvorfor fortrækker du at arbejde hjemme (skriv bemærkning i feltet):


Deler du gerne plads med andre på kontoret i den ideelle verden?

 
 

Hvis du skal dele plads med andre, ville du så helst:

 
 
 

Ville du være villig til at dele din plads på kontoret med andre, hvis det betyder, at du selv i højere grad kunne få lov til at arbejde hjemme?

 
 

Hvor mange hjemmearbejdsdag om ugen skulle du i givet fald have for at synes, at det ville være OK at dele din plads på kontoret med andre?

 
 
 
 
 

Trivsel

Hvor meget betyder det fysiske kollegafremøde for dig i forhold til:

- Den sociale kontakt i enheden/kontoret/arbejdspladsen (vælg mellem 1 - 4 hvor 1 er "Ingen betydning" og 4 er "Stor betydning"):

    

- Din trivsel generelt (vælg mellem 1 - 4 hvor 1 er "Ingen betydning" og 4 er "Stor betydning"):

    

Vi har her en liste med 23 punkter, der kan have betydning for din trivsel på arbejdspladsen:

 • Kantine
 • Parkeringsmuligheder
 • Fleksibilitet - fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 • Mulighed for at arbejde hjemme
 • Socialt fællesskab med kollega
 • Fysisk fremmøde
 • God ledelse - feedback, støtte, involvering og anerkendelse fra leder
 • Spændende og meningsfulde opgaver
 • Fysiske rammer - rengøring, lokaler, bord, stol, IT-udstyr m.v.
 • Personalegoder - frugt/kaffe
 • Sociale arrangementer - HUS/Personaleforening
 • Sociale arrangementer - på tværs af land og styrelser
 • Motion i arbejdstiden
 • Organisatorisk stabilitet
 • Balance mellem tid og opgaver
 • Balance mellem kompetencer og krav/sværhedsgrad på opgaver
 • Tryghed i ansættelsen
 • Jobrotation
 • Stabile sagsbehandlingssystemer
 • Lønudvikling
 • Feedback og anerkendelse fra kollegaer
 • Faglig udvikling
 • Personlig udvikling, herunder ledelsesvejen

Hvad skaber/vil skabe størst trivsel for dig på arbejdspladsen?

Vælg max. 5 af punkterne i den prioriterede rækkefølge herunder:

1. prioritet:

2. prioritet:


3. prioritet:


4. prioritet:


5. prioritet:


Har du andre ting, der skaber trivsel for dig på arbejdspladsen, så skriv dem i feltet herunder:


Hvad skal der til for, at du trives bedre/bevarer den trivsel, du har i dag:


Når du er færdig med udfyldelse af spørgeskemaet tryk da på "Send" nederst på siden. Dit svar er først registreret, når du modtager en kvittering på skærmen.

Hvis spørgeskemaet bliver ved med at komme frem på skærmen, er det fordi, der er felter, som mangler at blive udfyldt. Kig efter felter markeret med * og gør besvarelsen færdig, inden du trykker på "Send".