Tillidsrepræsentanter i Toldstyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Toldstyrelsen.

Kim Andersen

Kim Andersen

Formand for TR-Forum Told, fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for Kontrol og for Udvikling
 
København - Kystvejen

Jørn Laursen

Jørn Laursen

Næstformand for TR-Forum Told og koordinerende tillidsrepræsentant for Handel
 
Aarhus - Østhavnsvej
Joern.Laursen@toldst.dk
25 56 16 21 

Simon Larsen

Simon Larsen

Koordinerende tillidsrepræsentant for Stab
 

Padborg
Simon.Larsen@toldst.dk
723 82354 


Øvrige tillidsrepræsentanter i Told:

Henrik Michaelsen, Kontrol, København - Kystvejen, Henrik.Michaelsen@toldst.dk,  25440623

Adnan Feim, Kontrol, Køge, Adnan.Feim@toldst.dk, 2542 0357