Begravelseskassen af 1904

Ordinære medlemmer af Dansk Told & Skatteforbund under 40 år tilbydes medlemskab af Begravelseskassen af 1904, hvis formål er at udbetale begravelseshjælp til medlemmernes efterladte. Begravelseshjælpen udbetales ved indsendelse af kopi af dødsattesten til Begravelseskassens kasserer. Den fastsættes hvert år af generalforsamlingen og udgør p.t. 2000 kr.

Det årlige kontingent udgør 20 kr. og opkræves for fem år ad gangen.

Se vedtægterne for Begravelseskassen af 1904 her.

Se regnskabet for 2023 her.

Alle henvendelser om medlemskab eller andet kan ske til Begravelseskassens formand eller kasserer på nedenstående adresser:

Formand Marianne S. Nielsen
Nyborgvej 176
5700 Svendborg
Telefon 40 62 81 08
E-mail adresse: msn@dts.dk

Kasserer Christina Hammarberg
Tranehaven 44, 1.tv.
2605 Brøndby
Telefon: 60648223
Mail: Christina.Hammarberg@gaeldst.dk