SENESTE NYT

Begravelseskassen af 1904

Tjenestemandsansatte assistenter under 40 år fra SKAT tilbydes medlemskab af Begravelseskassen af 1904, hvis formål er at udbetale begravelseshjælp til medlemmernes efterladte. Begravelseshjælpen udbetales ved indsendelse af kopi af dødsattesten til Begravelseskassens kasserer. Den fastsættes hvert år af generalforsamlingen og udgør p.t. 2000 kr.

Det årlige kontingent udgør 20 kr. og opkræves for to år ad gangen.

Se vedtægterne for Begravelseskassen af 1904 her.

Alle henvendelser om medlemskab eller andet kan ske til Begravelseskassens formand eller kasserer på nedenstående adresser:

Formand Marianne S. Nielsen
Bjørnøvej 59
5700 Svendborg
Telefon 40 62 81 08
E-mail adresse: msn@dts.dk

Kasserer Christina Hammarberg
Tranehaven 44, 1.tv.
2605 Brøndby
Telefon: 60648223
Mail: Christina.Hammarberg@gaeldst.dk