SENESTE NYT

Bistand ved arbejdsskade og sygdom

Dansk Told & Skatteforbund kan i samarbejde med vores hovedorganisation FTF tilbyde dig hjælp og bistand hvis du kommer til skade på jobbet, eller hvis du har brug for socialrådgivning i forbindelse med sygdom.


Bistand hvis du kommer til skade på jobbet

Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning.

Men der er mange regler, der skal tages højde for. Det er for eksempel ikke alle skader, der anerkendes som arbejdsskade, og der er bestemte regler for, hvem der skal anmelde, og hvornår og hvordan det skal gøres, ligesom der er regler for, hvad der erstattes.

Du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er hjælp at hente via Dansk Told & Skatteforbund. Vi har indgået en aftale med FTF om at behandle alle arbejdsskader med det formål at få den mest effektive og for dig som skadelidte bedste behandling. Du kan dog ikke selv henvende dig direkte til FTF i første omgang.

Hvis du vil have hjælp til din arbejdsskadesag skal du henvende dig til de faglige sekretærer i sekretariatet i Dansk Told & Skatteforbund. Du vil herefter modtage en fuldmagtserklæring, som du skal sende retur til Dansk Told & Skatteforbund i udfyldt og underskrevet stand. Sammen med fuldmagtserklæringen skal du indsende kopi af anmeldelsen af arbejdsskaden, lægeerklæringer og andet materiale, der er relevant for din sag.

FTF bruger fuldmagtserklæringen til at få kopi af alle oplysninger i din sag i Arbejdsskadestyrelsen. FTF vil i samarbejde med dig sørge for, at Arbejdsskadestyrelsen får alle relevante oplysninger, og at oplysninger fra arbejdsgiver, læge og andre bliver kommenteret over for Arbejdsskadestyrelsen, hvis det er nødvendigt.

Når vi har modtaget materialet fra dig sender vi herefter sagen videre til FTF. Du vil blive kontaktet af en sagsbehandler, som vil diskutere sagen med dig og fortælle dig, hvordan den videre behandling vil foregå. Din sag vil selvfølgeligt blive behandlet fortroligt.

Det er FTF, der behandler arbejdsskadesagen, men du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan få hjælp i alle faser af sagsforløbet, herunder også til at afgøre om der skal klages over en allerede truffen afgørelse.

Dansk Told & Skatteforbund modtager automatisk information fra FTF om, at sagen er afsluttet.


Bistand hvis du har brug for socialrådgivning i forbindelse med sygdom

Sygdom er ikke bare dit ansvar. Selvom det er en privatsag at være syg, så er der mange gode grunde til at få andre med på råd, når sygdommen trækker ud, eller du skal i kontakt med myndighederne om hjælp.

Du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er hjælp at hente via Dansk Told & Skatteforbund. Du kan søge råd hos din lokale tillidsrepræsentant eller sekretariatet i Dansk Told & Skatteforbund.

Hvis du vil have hjælp til din sag kan du eller din tillidsrepræsentant rette henvendelse til de faglige sekretærer i sekretariatet i Dansk Told & Skatteforbund. Vi vil, efter en drøftelse af sagen med dig, beslutte om sagen skal sendes til behandling i FTF eller om den kan behandles af sekretariatet med mulighed for at bruge FTF som sparringspartner.

Vi har indgået en aftale med FTF om at behandle sager, hvor du skal have hjælp i forhold til kommunen med spørgsmål om for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, ansættelse med skånehensyn, revalidering og omskoling, ansættelse i fleksjob og tilkendelse af førtidspension. Du kan dog ikke selv henvende dig direkte til FTF i første omgang.

Hvis vi beslutter, at FTF skal behandle sagen, vil du herefter modtage en fuldmagtserklæring, som du skal sende retur til sekretariatet i Dansk Told & Skatteforbund i udfyldt og underskrevet stand. Sammen med fuldmagtserklæringen skal du indsende kopi af lægeerklæringer og andet materiale, der er relevant for din sag.

FTF bruger fuldmagtserklæringen til at indhente de relevante oplysninger fra forbundet, til evt. at forelægge sagen for en lægekonsulent samt efter behov at indhente specialelægeerklæringer

Hvis vi har aftalt det med dig sender vi herefter sagen videre til FTF. Du vil blive kontaktet af en sagsbehandler, som vil diskutere sagen med dig og fortælle dig, hvordan den videre behandling vil foregå. Det er så FTF, der behandler sagen, men du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan få hjælp i alle faser af sagsforløbet, herunder også til at afgøre om der skal klages over en allerede truffen afgørelse. Din sag vil selvfølgeligt blive behandlet fortroligt.

Se aftalen mellem Dansk Told & Skatteforbund og FTF her.