SENESTE NYT

Bistand ved arbejdsskade og sygdom

Dansk Told & Skatteforbund kan dig hjælpe og give juridisk bistand, hvis du kommer til skade på jobbet, eller hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med sygdom.

Bistand hvis du kommer til skade på jobbet eller som følge af dit job

Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning.

Men der er mange regler, der skal tages højde for. Det er for eksempel ikke alle skader, der anerkendes som arbejdsskade, og der er bestemte regler for, hvem der skal anmelde, og hvornår og hvordan det skal gøres, ligesom der er regler for, hvad der erstattes.

Du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er hjælp at hente i Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat, som du kan kontakte, hvis du har brug for hjælp og vejledning i forbindelse med en arbejdsskade/arbejdsbetinget lidelse.  

Hvis du har behov for bistand, skal du kontakte sekretariatet på mail dts@dts.dk og du skal vedlægge evt. dokumenter til vurdering af din sag. Du vil derefter blive kontaktet af en medarbejder fra sekretariatet med henblik på at aftale det videre forløb. Der kan være tale om rådgivning i regler og klagemuligheder eller egentlig sagsbehandling. Hvis sekretariatet skal lave sagsbehandling på din sag, vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at vi får en fuldmagt til at agere overfor AES. Disse kan gives via AES hjemmeside ved at logge ind med MitId.

Anmeldelse af skade eller arbejdsbetinget lidelse skal ske direkte på AES hjemmeside. Sekretariatet kan ikke anmelde skader, men kan rådgive omkring anmeldelse.

Din sag vil selvfølgeligt blive behandlet fortroligt.

Bistand hvis du har brug for socialrådgivning i forbindelse med sygdom

Sygdom er ikke bare dit ansvar. Selvom det er en privat sag at være syg, så er der mange gode grunde til at få andre med på råd, når sygdommen trækker ud, eller du er i kontakt med Jobcenteret.

Du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er hjælp at hente via Dansk Told & Skatteforbund både i forhold til din arbejdsgiver og Jobcenteret. Du kan søge råd hos din lokale tillidsrepræsentant eller ved Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale tillidsrepræsentant her.

Hvis ønsker hjælp til din sag, kan du eller din tillidsrepræsentant henvende sig til Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat dts@dts.dk . Vi vil, efter en drøftelse af sagen med dig beslutte, hvordan sagen bedst kan behandles og hvilke tiltag, der er mest hensigtsmæssige i netop din sag.

Vi bistår og rådgiver om en lang rækkes af de problemstillinger, der ofte opstår i jobcentrenes sagsbehandling i forbindelse behandling af sygefravær og refusion.  Det kan være spørgsmål om hjælp i forhold for f.eks. sygedagpenge, jobfastholdelsesforløb/ressourceforløb, ansættelse med skånehensyn, ansættelse i fleksjob og tilkendelse af førtidspension og seniorpension.