Tillidsrepræsentanter i TAT-Kredsen

Dansk Told & Skatteforbunds TAT-Kreds dækker medlemmerne på andre områder end Skatteministeriet.


Bestyrelsen for TAT-Kredsen består af:

Kim Clausen04

Kim Erik Veedfald Røgen Clausen

Formand for TAT-Kredsen
 
Afdelingschef, Learnmark Tech
kicl@learnmark.dk

Pia Petersen07

Pia Petersen

Næstformand

Skrædder, Den Danske Scenekunstskole
pipe@scenekunstskolen.dk

Frank Jakobsen-Broberg02

Frank Jakobsen-Broberg

Bestyrelsesmedlem

Økonomiansvarlig, Dalum Landbrugsskole
fjb@dalumls.dk

Claus Seirup Jensen04

Claus Seierup Jensen

Bestyrelsesmedlem

Skolehjemsassistent, Syddansk Erhvervsskole, Vejle

clsj@sde.dk


Dan Randum Nielsen08

Dan Randum

Bestyrelsesmedlem

Styrmand, Fiskeristyrelsen
danrandum@gmail.com

dummy

Mikael Markvart

Bestyrelsesmedlem

Skibsassistent, DANA
mikaelmotormand@hotmail.com

Tina Hartung 05

Tina Hartung

Bestyrelsesmedlem

Kunderådgiver, ATP
tip@atp.dk


TAT-Kredsens medlemmer kan finde informationer fra Chefkredsen på dts.dk/tat.