SENESTE NYT

Dansk Told & Skatteforbund - Kort fortalt

Dansk Told & Skatteforbund er den forhandlingsberettigede organisation for ca. 2.200 tjenestemænd og overenskomstansatte i Skattemininisteriet - Skatteforvaltningen (Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen), Skatteministeriets Departement, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Gennem fusionen med TAT - tidligere Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd - som siden 1. januar 2024 udgør TAT-Kredsen, er forbundet også den forhandlingsberettigede organisation for ca. 400 tjenestemænd og overenskomstansatte i en række ministerier, styrelser og erhvervsskoler.

Forbundet er partipolitisk uafhængig og tilsluttet hovedorganisationen FH og centralorganisationen CO10.

Dansk Told & Skatteforbunds øverste myndighed er kongressen, som mødes hver 3. år. I år uden kongres afholdes et repræsentantskabsmøde.

Mellem kongresserne ledes forbundet af en hovedbestyrelse.

Forbundet er på Skatteministeriets område opdelt i en landsdækkende Chefkreds og tre regionale kredse. Ved hver lokalitet i Skatteforvaltningens lokale struktur er der en valgenhed

Medlemmer under øvrige ministerier og erhvervsskoleområdet hører under TAT-Kredsen.

Forbundets pensionerede medlemmer hører under Seniorkredsen.

Forbundets tillidsrepræsentanter indgår endvidere i Tillidsrepræsentantfora, som retter sig mod de enkelte styrelser i Skatteforvaltningen.

Internationalt er Dansk Told & Skatteforbund medlem af NSO - Nordisk SkatteOrganisation og NTO - Nordisk Toldtjenestemandsorganisation.

Dansk Told & Skatteforbund - Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemands- og overenskomstansatte - er dannet den 15. november 2023 ved sammenlægning af Dansk Told & Skatteforbund (stiftet den 13. januar 1993) og Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) – (stiftet den 5. november 1913), hvor TAT indgik i Dansk Told & Skatteforbund som TAT-Kredsen.

Dansk Told & Skatteforbund af 13. januar 1993 blev dannet ved en sammenlægning af Dansk Told & Skatteforbund (stiftet den 19. april 1990) og Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation (stiftet den 11. juni 1899).

Dansk Told & Skatteforbund af 19. april 1990 blev dannet ved en sammenlægning af Den danske Toldetats Forening (stiftet 22. marts 1894) og Dansk Toldtjenestemands Forbund (stiftet den 19. august 1904).

Forbundets vedtægter er senest ændret på den ekstraordinære kongres den 15. november 2023.