SENESTE NYT
20. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund - Kort fortalt

Dansk Told & Skatteforbund er den forhandlingsberettigede organisation for ca. 2.400 tjenestemænd og overenskomstansatte i Skattemininisteriet - Skatteforvaltningen (Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen), Skatteministeriets Departement, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen - samt i Det Danske Klasselotteri.

Forbundet er partipolitisk uafhængig og tilsluttet hovedorganisationen FH og centralorganisationen CO10.

Dansk Told & Skatteforbunds øverste myndighed er kongressen, som mødes hver 3. år. I år uden kongres afholdes et repræsentantskabsmøde.

Mellem kongresserne ledes forbundet af en hovedbestyrelse.

Forbundet er opdelt i en landsdækkende Chefkreds og tre regionale kredse. Ved hver lokalitet i Skatteforvaltningens lokale struktur er der en valgenhed.

Forbundets pensionerede medlemmer hører under Seniorkredsen.

Forbundets tillidsrepræsentanter indgår endvidere i Tillidsrepræsentantfora, som retter sig mod de enkelte styrelser i Skatteforvaltningen.

Internationalt er Dansk Told & Skatteforbund medlem af NSO - Nordisk SkatteOrganisation og NTO - Nordisk Toldtjenestemandsorganisation.

Dansk Told & Skatteforbund er dannet den 13. januar 1993 ved en sammenlægning af Dansk Told & Skatteforbund (stiftet den 19. april 1990) og Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation (stiftet den 11. juni 1899). Dansk Told & Skatteforbund af 19. april 1990 blev dannet ved en sammenlægning af Den danske Toldetats Forening (stiftet 22. marts 1894) og Dansk Toldtjenestemands Forbund (stiftet den 19. august 1904).

Forbundets vedtægter er senest ændret på den ordinære kongres den 20. oktober 2020.