SENESTE NYT

Dansk Told & Skatteforbunds persondatapolitik

Dansk Told & Skatteforbund (DTS) har ansvar for indsamling, rettelse, behandling og opbevaring af medlemmernes personoplysninger. DTS kan kontaktes på Hjalmar Brantings Plads 8, 2100 København Ø, dts@dts.dk, eller tlf. 35263460.

Spørgsmål omkring databeskyttelse kan rettes til Merete Keller Berdiin, mkb@dts.dk, tlf. 35254492.

Ved indmeldelse i forbundet har vi modtaget en række oplysninger fra medlemmerne, herunder navn, adresse, CPR-nummer, evt. medarbejdernr., evt. tjenestested, mailadresse samt hvorvidt medlemmet er omfattet af gruppelivsforsikring i Forende Gruppeliv. Alle ordinære medlemmer er, jf. forbundets vedtægter omfattet af gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Ekstraordinære medlemmer kan tilvælge gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Disse oplysninger er alle nødvendige for at kunne administrere medlemskabet af DTS, herunder administration af medlemskab, opkrævning af kontingent og indberetning af kontingent til Skatteforvaltningen, hvorfor der i henhold til databeskyttelsesforordningen § 6, stk. 1, litra f, er hjemmel til at behandle og opbevare medlemmernes personoplysninger.

Når medlemmer henvender sig i DTS for at få bistand i enkeltsager, behandles og opbevares de heraf opståede personoplysninger, så længe sagen versere. Denne behandling sker ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningen § 6, stk. 1, litra f.

Oplysninger om medlemskab videregives til Forenede Gruppeliv for ordinære medlemmer og ekstraordinære medlemmer, der har tilvalgt gruppelivsforsikring, da denne oplysning er nødvendig for at sikre, at de pågældende medlemmer er omfattet af gruppelivsforsikringen i Forenede Gruppeliv.

Endvidere er medlemsoplysningerne integreret i Bookhus-systemet, som giver alle medlemmer adgang til at leje ferieboliger i DTS regi.

Ellers videregives der ikke personoplysninger om medlemmer til tredjeparter.

DTS sikrer den nødvendige løbende ajourføring af adresseoplysninger på medlemmer via adgang til CPR-registeret. Øvrige oplysninger opdateres efter henvendelse fra medlemmerne.

Personoplysninger som er nødvendige for at administrere medlemskab og overholde gældende lovgivning herfor, herunder indberetning til Skatteforvaltningen og bogføringsbekendtgørelsen, slettes, når de ikke længere er nødvendige for administrationen af medlemskabet.

Medlemshenvendelser om bistand i enkeltsager, herunder modtagne personoplysninger, slettes, når de ikke længere er nødvendige for sagsbehandlingen af den konkrete sag.

Alle medlemmer har ret til indsigt i, hvilke oplysninger DTS behandler og opbevarer om det pågældende medlem, samt med hvilket formål oplysningerne behandles. Alle medlemmer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger samt anmode om berigtigelse eller sletning, såfremt oplysningerne ikke længere er korrekte eller nødvendige for administrationen af medlemskabet af DTS. Hvis et medlem ønsker at gøre brug af retten til indsigt, berigtigelse eller sletning, skal de rette henvendelse DTS, hvorefter der vil blive taget stilling til anmodningen om indsigt mv. Eventuelle klager over behandling af personoplysninger, kan indgives til Datatilsynet.