Tillidsrepræsentanter i Valgenheder

Dansk Told & Skatteforbund er opdelt i valgenheder, som knytter sig til de enkelte adresser. Se oversigten (alfabetisk) over valgenheder her og klik på den enkelte Valgenhed for at se de tillidsrepræsentanter, der er valgt her, samt information fra valgenheden.