Seniorforeningen Told & Skat - et tilbud til medlemmer på +55

Ordinære medlemmer af Dansk Told & Skatteforbund, der går på pension fra en stilling på Skatteministeriets område, overføres til Seniorforeningen Told & Skat ved pensioneringen.

Seniorforeningen tilbyder dog også et ekstraordinært medlemskab til ordinære medlemmer af forbundet, som er fyldt 55. 

Ordinære medlemmer af forbundet betaler ikke kontingent som ekstraordinært medlem af Seniorforeningen Told & Skat.

Det ekstraordinære medlemskab af Seniorforeningen giver også mulighed for, at man kan melde sig ind i en af de 20 Seniorklubber rundt omkring i landet og deltage i de lokale arrangementer her. Der betales et kontingent til Seniorklubben, som er forskelligt fra klub til klub. Vilkårene kan oplyses af den enkelte Seniorklub.

Læs mere om Seniorforeningen Told & Skat og Seniorklubberne på siden her, hvor det også er muligt at melde sig ind i Seniorforeningen.