SENESTE NYT

Dansk Told & Skat

Dansk Told & Skatteforbund udgiver medlemsbladet Dansk Told & Skat, som udkommer seks gange om året - i et oplag på 7.250 eksemplarer. Se udgivelsesplan for 2020 her.

Ansvarshavende i henhold til presseloven er forbundsformanden - redaktør er Ole Pedersen.

Dansk Told & Skats redaktionsudvalg består af:

Den tekniske produktion forestås af Prinfo Vejle - Jelling Bogtrykkeri A/S.

Nedenfor er links til iPaper version af bladet (fra og med nr. 7/2011).

Kort omtale af ældre udgaver kan findes i arkivet.