Tillidsrepræsentanter i Vurderingsstyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Vurderingsstyrelsen.

Tina Iversen

Tina Iversen

Formand for TR-Forum Vurdering, fællestillidsrepræsentant og Koordinerende tillidsrepræsentant for Udvikling og stab, Driftscenter 2 og Driftscenter 3
 
Haderslev

Claus Rossing

Claus Rossing

Næstformand for TR-Forum Vurdering, Koordinerende tillidsrepræsentant for Driftscenter 1
 
Maribo