Tillidsrepræsentanter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Oversigt over Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.


Jens Norlund

Jens Norlund

Formand for TR-Forum Udvikling og Forenkling, fællestillidsrepræsentant og koordinerende tillidsrepræsentant for afdelinger under Drift og videreudvikling samt Data og analyse
 
Osvald Helmuts Vej
Jens.Norlund@ufst.dk
2567 1174

Ulla Kær

Ulla Kær Andersen

Næstformand for TR-Forum Udvikling og Forenkling og koordinerende tillidsrepræsentant for afdelingerne under Strategi og styring, Forretningsudvikling, IT-udvikling og Implementeringscenter Ejendom (ICE)

Osvald Helmuts Vej
Ulla.Kaer.Andersen@ufst.dk
723 76898