SENESTE NYT

Medlemskategorierne i Dansk Told & Skatteforbund

Dansk Told & Skatteforbund har fem medlemskategorier:

  • Ordinært medlem - for ansatte i Skatteministeriet under forbundets aftale- og forhandlingsområde - læs mere her.
  • Ekstraordinært medlem - for øvrige ansatte i Skatteministeriet m.v. - læs mere her.
  • Individuelt medlem - for ansatte i den private sektor, der beskæftiger sig med told, skat, afgifter, inddrivelse eller øvrige opgaver, der er beslægtet med de fagområder, som forbundets ordinære medlemmer varetager - læs mere her.
  • Studiemedlem - for studerende på professionsbachelor i skat - læs mere her.
  • Seniormedlem - for pensionerende fra Skatteministeriets område gennem Seniorforeningen Told & Skat - læs mere her.

Hvis du har generelle spørgsmål om medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund er du altid velkommen til at kontakte DTS-Sekretariatet, tlf. 35 26 34 60, dts@dts.dk.