De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse

De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse optager ikke nye medlemmer.

Se vedtægterne for De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse her.

Begravelseshjælpen udbetales efter indsendelse af medlemsbevis samt dødsattest eller bekræftet genpart af denne til kassereren:

Jonna Stevnhoved
Telefon 72 38 78 73
Jonna.Stevnhoved@UFST.DK