SENESTE NYT

Kontingent

Kontingentet til Dansk Told & Skatteforbund udgør pr. 1. juni 2022 følgende månedlige beløb:


Ordinære medlemmer

Kontingent til forbundet:

Over 20 timer: 487 kr.

20 timer og derunder: 319 kr.

Hertil kommer betaling til gruppelivsordningen på 106 kr. pr. måned.  

Ordinære medlemmer betaler således i alt 593 kr. pr. måned (487 + 106).

Medlemmer af Chefkredsen betaler yderligere 50 kr. i kontingent, som går til Chefkredsen. Hertil kommer betalingen til gruppeliv, således at den samlede betaling er 643 kr. pr. måned (487 + 50 + 106).


Ekstraordinære medlemmer

151 kr. pr. måned. (Herudover er det mulighed for individuelt at tilvælge gruppelivsordningen, som koster 106 kr. pr. måned).

Hvis det ekstraordinære medlem hører under Chefkredsen, betales der yderligere 20 kr. i kontingent til Chefkredsen. 


Studiemedlemmer

Studiemedlemmer på uddannelsen professionsbachelor i skat kan vælge mellem et basis-studiemedlemskab, som koster 0 kr. i kontingent eller et studiemedlemskab+, som koster 25 kr. pr. måned i kontingent. Læs mere om de to medlemsformer her.


Andre kontingenter

Kontingent for medlemskab af Seniorforeningen Told & Skat er 276 kr. pr. år.

Kontingent for medlemskab af FTFa

Kontingent for medlemskab af Min A-Kasse