DTS for DIG - Dine medlemsfordele

Dansk Told & Skatteforbund har en række medlemstilbud og -fordele til dig som medlem. Nogle af dem leverer vi selv - andre samarbejder vi med eksterne parter omkring.

Som medlem af Dansk Told & Skatteforbund tilbyder vi dig adgang til følgende medlemstilbud:


Medlemsbladet Dansk Told & Skat

Dansk Told & Skatteforbund udgiver medlemsbladet Dansk Told & Skat. Læs mere om bladet og find link til den elektroniske udgave her.


DTS-Ferieboliger

Dansk Told & Skatteforbund råder over en række ferieboliger, som medlemmerne kan benytte. Læs mere om ferieboligerne her.

Har du forsikringer i TJM Forsikring har du også adgang til Interesseforeningens to ferieboliger i ledige perioder - læs mere her.


Bank og lån

Dansk Told & Skatteforbund samarbejder med Lån & Spar Bank om bankprodukter på attraktive vilkår til medlemmerne i DTS-Bank. Læs mere om tilbuddene her.

Dansk Told & Skatteforbund medlemmer har mulighed for at optage billige lån hos Tjenestemændenes Låneforening - læs mere om mulighederne her.


Økonomisk rådgivning til trængt økonomi

Alle kan opleve, at økonomien ikke hænger sammen i perioder.

Har du brug for at få ekstra øjne på din økonomi, kan du som medlem af Dansk Told & Skatteforbund få uforpligtende økonomisk rådgivning i Lån & Spar. Læs mere her.


Forsikring

Dansk Told & Skatteforbund samarbejder med TJM Forsikring. Læs mere om forsikringstilbuddet her.

Dansk Told & Skatteforbund formidler PFA´s Helbredssikring til medlemmerne - læs mere om tilbuddet her.

Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer er omfattet af gruppelivsordning og forsikring ved kritisk sygdom hos Forenede Gruppeliv - læs mere om ordningerne her.


Forbrugsforeningen

Dansk Told & Skatteforbund samarbejder med Forbrugsforeningen, som giver medlemmerne mulighed for at købe ind i en lang række butikker med bonus. Læs mere om Forbrugsforeningen her.


Pension

Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer, får den del af pensionen, der ikke er tjenestemandspension, administreret hos PFA. Læs mere om PFA her.


A-kasser

Dansk Told & Skatteforbund har ikke egen A-kasse men har valgt at samarbejde med FTFa og Min A-kasse, som begge har attraktive tilbud til medlemmerne.

Læs mere om:


Fondet af 1844

Dansk Told & Skatteforbund samarbejdet med Fondet af 1844, som ejer boligejendomme med lejligheder og klubværelser, som udlejes til forbundets medlemmer og børn af medlemmer. Fondet af 1844 yder også økonomisk tilskud til seniorsammenkomster i Skatteforvaltningen. Læs mere om Fondet af 1844 her.


Legater

Dansk Told & Skatteforbund administrer Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat, som yder understøttelses- og ferielegater. Læs mere om Fælleslegatet her.


Seniorforeningen Told & Skat

Ud over at varetage interesserne for Dansk Told & Skatteforbunds pensionerede medlemmer har Seniorforeningen Told & Skat også et tilbud om ekstraordinært medlemskab til ordinære medlemmer af forbundet på 55 år og derover. Læs mere om tilbuddet her.


Begravelseskasser

På Dansk Told & Skatteforbunds medlemsområde er der to begravelseskasser, hvor grupper af forbundets medlemmer har mulighed for medlemskab.

Læs mere om:

Det med småt...
Bemærk at adgangen til følgende medlemstilbud kan være begrænset til kun at gælde en del af forbundets medlemmer - f.eks. på baggrund i vedtægtsbestemmelser hos vores samarbejdspart:

  • DTS-Ferieboliger (Ferieboliger ejet af Interesseforeningens Afdeling 7 kræver forsikring hos TJM Forsikring)
  • DTS-Bank (Låneprodukter m.v. kræver godkendt kreditvurdering)
  • Tjenestemændenes Låneforening (Lån kræver mulighed for etablering af lønforskrivning hos arbejdsgiveren)
  • De københavnske Toldassistenters Laanekasse (Vedtægtsmæssig definition af medlemsgruppen)
  • Forenede Gruppeliv (Aldersmæssig aftrapning af dækning)
  • PFA Pension (Kræver aftale- og overenskomstmæssig pensionsindbetaling)
  • Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat (Vedtægtsmæssige bestemmelser omkring uddelinger)
  • Begravelseskassen af 1904 (Vedtægtsmæssig definition af medlemsgruppen)
  • De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse (Vedtægtsmæssig definition af medlemsgruppen)