SENESTE NYT

Indmeldelse - Seniorforeningen Told & Skat

Seniorforeningen Told & Skat udgør en kreds i Dansk Told & Skatteforbund. Ordinære medlemmer af forbundet overgår automatisk til Seniorforeningen ved pensionering.

Hvis du er ordinært medlem af forbundet og fyldt 55 år, kan du blive ekstraordinært medlem af Seniorforeningen. Ekstraordinært medlemskab tilbydes også pensionerede fra Skatteforvaltningen fra HK- og AC-stillinger.

Bliv medlem af Seniorforeningen Told & Skat her