Dansk Told & Skat

Dansk Told & Skatteforbund udgiver medlemsbladet Dansk Told & Skat, som udkommer fire gange om året - i et oplag på 7.250 eksemplarer. Se udgivelsesplan for 2024 her.

Ansvarshavende i henhold til presseloven er forbundsformanden - redaktør er Ole Pedersen.

Dansk Told & Skats redaktionsudvalg består af:

Bladet distribueres af FK Distribution. Hvis du ikke har modtaget dit blad, kan du reklamere her.

Hvis du ønsker at modtage link til elektronisk udgave af bladet i stedet for at modtage det trykte blad så send en mail til Rikke Martens.

Den tekniske produktion forestås af Jelling Bogtrykkeri A/S.

Nedenfor er links til iPaper version af bladet (fra og med nr. 7/2011).

Kort omtale af ældre udgaver kan findes i arkivet.