SENESTE NYT

Ekstraordinært medlem

Følgende kan optages som ekstraordinært medlem af Dansk Told & Skatteforbund:

  • Alle med tilknytning til Skatteministeriet, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten
  • Nuværende eller tidligere ansatte i den offentlige og private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og inkasso

En ansat under Skatteministeriet i en stilling, som falder ind under forbundets aftale- og forhandlingsområde, kan ikke optages som ekstraordinært medlem men som ordinært medlem.

Et ekstraordinært medlemskab er et tilbud til alle ansatte i Skatteministeriet, som ikke kan blive ordinært medlem af forbundet - f.eks. AC´ere og HK´ere.

Det ekstraordinære medlemskab berettiger ikke til faglig interessevaretagelse, som knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men giver adgang til en række medlemstilbud, hvor flere er forbundet med kontakte fordele:

  • Medlemsbladet Dansk Told & Skat
  • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger
  • Billige forsikringer gennem TJM Forsikring
  • Fordelagtige tilbud hos Lån & Spar Bank

Som ekstraordinær medlem har du mulighed tilvalg af kollektiv gruppelivsforsikring med dækning ved konstatering af kritisk sygdom.

Se de aktuelle kontingentsatser her. Kontingentet opkræves via PBS. Hvis du vælger også at være omfattet af forbundets gruppelivsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, koster denne dækning yderligere 106 kr. pr. måned.

Udfyld elektronisk indmeldelsesblanket her eller henvend dig til DTS-Sekretariatet, tlf. 35 26 34 60, dts@dts.dk.