Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat

Til Dansk Told & Skatteforbund er der knyttet Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat.

Legatets formål er først og fremmest

  • at yde understøttelseslegater - bl.a. studiestøtte til børn af ansatte i Skatteforvaltningen, som er omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds aftale- og forhandlingsområde
  • at yde ferielegater til enker og enkemænd efter afdøde tjenestemænd i Skatteforvaltningen eller pensionerede medlemmer af Dansk Told & Skatteforbund (ferielegatet)
  • at ude tilskud til rejse til Rom for medlemmer af Seniorforeningen Told & Skat, som har været ansat som tjenestemand i Toldetaten 

Se den fulde formålsparagraf i Legatets fundats her.

Uddeling af understøttelseslegater sker normalt i november måned - ansøgningsrunden for 2023 er overstået.

Uddeling af tilskud til rejse til Rom for medlemmer af Seniorforeningen Told & Skat sker normalt i november måned - ansøgningsrunden for 2023 er overstået.

Uddeling af ferielegater sker normalt i april måned. Ansøgningsrunden for 2024 er overstået.

Ansøgning kan først ske igen i 2025. Bemærk: Der kan ikke ansøges via indtastning på dts.bookhus.dk.

Medlemmer af legatbestyrelsen er:

Jørn Rise, formand for Dansk Told & Skatteforbund
Bjarne H. Madsen, formand for Dansk Told & Skatteforbunds Chefkreds
Marianne S. Nielsen, formand for Seniorforeningen Told & Skat.
Underdirektør Preben Buchholtz, Skattestyrelsen
Kontorchef Lone Byg, Skatteankestyrelsen

Chefrådgiver Ole Pedersen er sekretær for legatet.