SENESTE NYT
20. september 2023

Kongres 2023

Dansk Told & Skatteforbund afholder ordinær kongres den 24. og 25. oktober 2023 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden:

 1. Mødet åbnes
   
 2. Vedtagelse af mødets dagsorden samt forretningsorden
   
 3. Valg af mødets tillidsmænd
  Til valg som dirigenter indstiller hovedbestyrelsen Jørn Dysted og Kim Møllmann
  Til valg som mødesekretærer indstiller hovedbestyrelsen Morten Dannemann og Tina Iversen
   
 4. Registrering af stemmeberettigede
   
 5. Hovedbestyrelsens beretning
  Se den skriftlige beretning for perioden 22. oktober 2020 - 1. august 2023 her
   
 6. Indkomne forslag

  Se hovedbestyrelsens forslag til ændring af forbundets vedtægter her.
   
 7. Regnskab for 2020, 2021 og 2022
  Se regnskabet for 2020 her
  Se regnskabet for 2021 her
  Se regnskabet for 2022 her

 8. Budget for 2024, 2025 og 2026
  Se hovedbestyrelsens forslag til budget for kongresperioden 2024-26 her
   
 9. Regnskaber for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
  Se legatregnskabet for 2020 her
  Se legatregnskabet for 2021 her
  Se legatregnskabet for 2022 her
   
 10. Valg af formand
  Se kandidatliste for valg af forbundsformand her

  Kandidatlister skal være indsendt til forbundets sekretariat senest den 26. september 2023 ved mail til op@dts.dk.
   
 11. Valg af næstformand
  Se kandidatliste for valg af næstformand her

  Kandidatlister skal være indsendt til forbundets sekretariat senest den 26. september 2023 ved mail til op@dts.dk.

 12. Valg af formand og næstformand for tillidsrepræsentantfora samt fagfora under Skattestyrelsen jfr. § 14, stk. 1 og 2

  Der er modtaget kandidatlister vedrørende valg af følgende:

  Formand for TR-forum Skat: Allan Christensen
  Næstformand for TR-forum Skat: Charlotte Rosdahl Schou
  Formand for Fagforum Person under Skattestyrelsen: Kim Jensen
  Næstformand for Fagforum Person under Skattestyrelsen: Tine Vestergaard Todsen
  Formand for Fagforum Borger- og Virksomhedskontakt: Bjarne Andersen
  Næstformand for Fagforum Borger- og Virksomhedskontakt: Sven Åge Andersen
  Formand for Fagforum Erhverv: Britta Kirkeby
  Formand for Fagforum Selskab: Jan Magnusson
  Næstformand for Fagforum Selskab: Kim Klokhøj 
  Formand for Fagforum Særlig kontrol under Skattestyrelsen: Charlotte Rosdahl Schou
  Formand for Fagforum Jura under Skattestyrelsen: Stine Palmelund

  Formand for TR-forum Gæld: Lene Höilund
  Næstformand for TR-forum Gæld: Torben Baun Madsen

  Formand for TR-forum Told: Kim Andersen
  Næstformand for TR-forum Told: Jørn Laursen

  Formand for TR-forum Vurdering: Martin Illum Rodam
  Næstformand for TR-forum Vurdering: Claus Rossing

  Formand for TR-forum Motor: Helle Lundquist

  Formand for TR-forum Udvikling og Forenkling: Ulla Kær Andersen
  Næstformand for TR-forum Udvikling og Forenkling: Carsten Skov

  Kandidatlister skal være indsendt til forbundets sekretariat senest den 26. september 2023 ved mail til op@dts.dk.

 13. Valg af fire hovedbestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for valggrupperne, jfr. § 14, stk. 10 og 11

 14. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Poul Tackmann og Lars Kryger Nielsen som revisorer og Rune Pedersen og Orla Olesen som revisorsuppleanter.

 15. Valg af legatbestyrelse samt revisor
  Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Preben Buchholtz Hansen og Lone Byg til legatbestyrelsen med genvalg af Ole Bjerne Sørensen og nyvalg af Kirsten B. Hansen som suppleanter samt genvalg af Ole Ivan Pedersen som revisor for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat.

 16.  Mødet afsluttes