SENESTE NYT

Hovedbestyrelsens konstituering

Her kan du se Dansk Told & Skatteforbunds repræsentation i interne og eksterne udvalg m.v.:

Kontaktforum med departementschefen
Jørn Rise 

Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)
Jørn Rise
Allan Christensen

Suppleanter:
Jan Magnusson
Lene Höilund

Skatteforvaltningens Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU)
Kim Jensen

Skatteforvaltningens Kompetence- og onboardingudvalg
Anita Illum
Allan Christensen

Suppleant:
Charlotte Rosdahl Schou

Skattestyrelsens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)
Jørn Rise
Allan Christensen
Charlotte Rosdahl Schou
Jan Magnusson

Suppleanter i prioriteret rækkefølge:
Henrik Møller
Kim Jensen
Søren Holt 

Samarbejdsudvalg Person
Kim Jensen
Tine Vestergaard Todsen
Rune Pedersen

Suppleanter i prioriteret rækkefølge:
Jette Thorsen
Tanja Gram-Pedersen

Samarbejdsudvalg Borger- og virksomhedskontakt
Bjarne Andersen
Sven Åge Andersen

Suppleant:
Marianne Ravn

Samarbejdsudvalg Erhverv
Britta Kirkeby
René Windzor
Heidi Østerballe 

Suppleant:
Elin Skottrup Thygesen 
Susanne Thuesen

Samarbejdsudvalg Selskab
Jan Magnusson
Nini Teisen
Kim Klokhøj
Jan Mogensen

Suppleant:
Henrik Møller
Søren Nordestgaard

Samarbejdsudvalg Særlig kontrol
Charlotte Rosdahl Schou

Suppleant:
Allan Christensen

Samarbejdsudvalg Jura
Stine Palmelund
Linda Severinsen 

Samarbejdsudvalg Økonomi
Marianne Ravn 
Allan Christensen

Skattestyrelsens Trivselsudvalg
Allan Christensen 
Kim Jensen

Skattestyrelsens Økonomiudvalg
Jørn Rise
Allan Christensen
Jan Magnusson 
(Deler to pladser)

Skattestyrelsens Kompetenceudvalg
Anita Illum
Charlotte Rosdahl Schou 

Suppleant:
Allan Christensen

Gældsstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Lene Höilund
Torben Baun Madsen
Poul Stensbek Pedersen
Lise Ploug

Gældsstyrelsens Kompetenceudvalg
Anita Illum

Toldstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Kim Andersen
Jørn Laursen

Suppleant:
Simon Larsen

Toldstyrelsens Uniformsudvalg
Henrik Michaelsen

Vurderingsstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Martin Illum Rodam
Claus Rossing

Suppleanter:
Jeanett Pfeiffer
Thomas Røpke

Vurderingsstyrelsens Kompetenceudvalg
Jeanett Pfeiffer
Anita Illum

Motorstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Helle Lundquist

Suppleant:
Nini Teisen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Ulla Kær Andersen
Carsten Skov

Administrations- og Servicestyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Irene Koefoed Olsen

Suppleant:
Ulla Kær Andersen

Spillemyndighedens Samarbejdsudvalg (SU)
Susie Pedersen

Suppleant:
Jannie Hansen

Skatteankestyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Pia Børglum

Suppleant:
Pernille Pedersen

Departementets Samarbejdsudvalg (SU)
Tina Charlotte Olsen

FH´s hovedbestyrelse
Jørn Rise

CO10´s bestyrelse
Jørn Rise

Suppleant:
Allan Christensen 

CO 10´s Repræsentantskab
Jørn Rise
Allan Christensen
Bjarne H. Madsen
Henrik Møller
Lene Höilund
Hans Holmer
Ole Pedersen

Dansk Told & Skatteforbunds Kompetenceudvalg
Charlotte Rosdahl Schou (formand)
Anita Illum (sekretær for udvalget)
Nini Teisen
Lise Ploug
Irene Koefoed Olsen
Allan Christensen
Kim Andersen
Ulla Kær Andersen
Jeanett Pfeiffer
Helle Lundquist
Susie Pedersen
Pia Børglum
Tina Charlotte Olsen

Dansk Told & Skatteforbunds Arbejdsmiljøudvalg
Allan Christensen (formand)
Merete Keller Berdiin (sekretær for udvalget)
Carsten Skov
Rune Pedersen
Kim Jensen
June Jonasson
Irene Koefoed Olsen
Helle Lundquist
Susie Pedersen
Simon Larsen

Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg
Kim Andersen (formand)
Allan Christensen/Ole Pedersen (sekretær for udvalget)
Simon Larsen
Jørn Laursen
Henrik Michaelsen
Adnan Feim
Jørn Rise

Dansk Told & Skatteforbunds Strategiudvalg og arbejdsgrupper under strategiudvalget
Udvalget er hvilende og kan udpeges ad hoc ved behov.

Dansk Told & Skatteforbunds Lønpolitisk Udvalg
Jørn Rise (formand)
Hans Holmer (sekretær for udvalget)
Allan Christensen
Hetty Møller
Lene Höilund
Jan Magnusson
Søren Holt

Dansk Told & Skats Redaktionsudvalg
Ole Pedersen (redaktør)
Dorthe Jensen (til udgangen af 2023)
Martin Illum Rodam
Jette Quaade
Tine Vestergaard Todsen 

Ad hoc tilknyttet:
Annette Imer Jespersen

Fondet af 1844
Jørn Rise
Marianne Nielsen

Interesseforeningens Afdeling 7/Forbundets Feriehusudvalg
Jørn Rise (formand)
Ole Pedersen (sekretær)
Allan Christensen
Marianne Nielsen
Bjarne H. Madsen
Lene Höilund
Kim Jensen
Jens Broberg (revisor)

Kunderepræsentation i Forenede Gruppeliv
Jørn Rise

Nordisk SkatteOrganisation og Nordisk Toldorganisation (herunder UFE)
Forbundets repræsentation sker i forhold til emner og efter forbundsformandens anmodning

Min A-kasse
Lene Höilund (hovedbestyrelsesmedlem med Nini Teisen som suppleant)
June Jonasson  (delegeret for Sjælland - med Pia Børglum som suppleant)
Jette Jørgensen (delegeret for Midtjylland)
Kim Jensen (delegeret for Syddanmark - med Bjarne Andersen som suppleant)

FTFa
Allan Christensen (hovedbestyrelsesmedlem og næstformand)