SENESTE NYT

Hovedbestyrelsens konstituering

Her kan du se Dansk Told & Skatteforbunds repræsentation i interne og eksterne udvalg m.v.:

Kontaktforum med departementschefen
Jørn Rise 

Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)
Jørn Rise
Allan Christensen

Suppleanter:
Jan Magnusson
Lene Höilund

Skatteforvaltningens Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU)
Allan Christensen

Skatteforvaltningens Kompetence- og onboardingudvalg
Anette Albrechtsen
Allan Christensen

Suppleant:
Charlotte Rosdahl Schou

Skattestyrelsens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)
Jørn Rise
Allan Christensen
Charlotte Rosdahl Schou
Jan Magnusson

Suppleanter i prioriteret rækkefølge:
Henrik Møller
Kim Jensen
Søren Holt 

Samarbejdsudvalg Person
Kim Jensen
Martin Illum Rodam
Tine Vestergaard Todsen

Suppleanter i prioriteret rækkefølge:
Rune Pedersen
Tanja Gram-Pedersen

Samarbejdsudvalg Erhverv
Britta Kirkeby
René Windzor
Heidi Østerballe 

Suppleant:
Elin Skottrup Thygesen 

Samarbejdsudvalg Selskab
Jan Magnusson
Nini Teisen
Søren Holt

Suppleant:
Henrik Møller
Jan Mogensen 
Søren Nordestgaard

Samarbejdsudvalg Særlig kontrol
Charlotte Rosdahl Schou
Morten Dannemann Jensen

Samarbejdsudvalg Jura
Stine Palmelund
Linda Severinsen 

Samarbejdsudvalg Økonomi
Marianne Ravn 
Allan Christensen

Skattestyrelsens Trivselsudvalg
Allan Christensen 
Kim Jensen

Skattestyrelsens Økonomiudvalg
Jørn Rise
Allan Christensen
Jan Magnusson 
(Deler to pladser)

Skattestyrelsens Kompetenceudvalg
Anette Albrechtsen
Charlotte Rosdahl Schou 

Suppleant:
Allan Christensen

Gældsstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Lene Höilund
Torben Baun Madsen
Anita Illum
Jette Quaade

Suppleanter:
Poul Stensbek Pedersen
Susanne Brixum
Hans Holmer

Gældsstyrelsens Kompetenceudvalg
Anette Albrechtsen

Toldstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Kim Andersen
Jørn Laursen

Suppleant:
Simon Larsen

Toldstyrelsens Uniformsudvalg
Henrik Michaelsen

Vurderingsstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Martin Illum Rodam
Claus Rossing

Vurderingsstyrelsens Kompetenceudvalg
Martin Illum Rodam
Anette Albrechtsen

Motorstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Helle Lundquist

Suppleant:
Nini Teisen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Jens Norlund
Ulla Kær Andersen

Administrations- og Servicestyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Irene Koefoed Olsen

Spillemyndighedens Samarbejdsudvalg (SU)
Susie Pedersen

Suppleant:
Jannie Hansen

Skatteankestyrelsens Samarbejdsudvalg (SU)
Carsten Lagoni

Suppleant:
Pernille Pedersen

Departementets Samarbejdsudvalg (SU)
Tina Charlotte Olsen

FH´s hovedbestyrelse
Jørn Rise

CO10´s bestyrelse
Jørn Rise

Suppleant:
Allan Christensen 

CO 10´s Repræsentantskab
Jørn Rise
Allan Christensen
Bjarne H. Madsen
Henrik Møller
Lene Höilund
Jens Norlund
Ole Pedersen

Dansk Told & Skatteforbunds Kompetenceudvalg
Charlotte Rosdahl Schou (formand)
Anette Albrechtsen (sekretær for udvalget)
Nini Teisen
Jette Quaade
Jens Norlund
Allan Christensen
Kim Andersen
Ulla Kær Andersen
Martin Illum Rodam
Helle Lundquist
Susie Pedersen
Carsten Lagoni
Tina Charlotte Olsen

Dansk Told & Skatteforbunds Arbejdsmiljøudvalg
Allan Christensen (formand)
Merete Keller Berdiin (sekretær for udvalget)
Ulla Kær Andersen
Rune Pedersen
Kim Jensen
June Petersen
Susanne Brixum
Susie Pedersen

Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg
Kim Andersen (formand)
Jan Nørner (sekretær for udvalget)
Simon Larsen
Jørn Laursen
Henrik Michaelsen
Adnan Feim

Dansk Told & Skatteforbunds Strategiudvalg
Jørn Rise
Ole Pedersen (sekretær for udvalget)
Allan Christensen
Anita Illum

Dansk Told & Skats Redaktionsudvalg
Ole Pedersen (redaktør)
Morten Dannemann Jensen
Dorthe Jensen
Martin Illum Rodam
Jette Quaade 

Ad hoc tilknyttet:
Annette Imer Jespersen

Fondet af 1844
Jørn Rise

Interesseforeningens Afdeling 7/Forbundets Feriehusudvalg
Jørn Rise
Ole Pedersen (sekretær)
Allan Christensen
Jens Norlund
Marianne Nielsen
Bjarne H. Madsen
Lene Höilund
Jens Broberg (revisor)

Kunderepræsentation i Forenede Gruppeliv
Jørn Rise

Nordisk Told Organisation og Nordisk SkatteOrganisation
Forbundets repræsentation sker i forhold til emner og efter forbundsformandens anmodning

Min A-kasse
Lene Höilund (hovedbestyrelsesmedlem med Nini Teisen som suppleant)
Frank Thor (delegeret - med June Petersen som suppleant)
Jan Erik Dahl (delegeret med Tina Charlotte Olsen som suppleant) 

FTFa
Allan Christensen (hovedbestyrelsesmedlem)