SENESTE NYT

Individuelt medlem

Ansatte i den private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og inddrivelse eller øvrige opgaver, der er beslægtet med de fagområder, som forbundets ordinære medlemmer varetager, kan blive individuelt medlem af Dansk Told & Skatteforbund. Medlemskabet er dog betinget af, at ansættelsen i den private sektor ikke er omfattet af en overenskomst.

Individuelt medlemskab giver ret til individuel faglig service og interessevaretagelse fra forbundets sekretariat i relation til ansættelsesforholdet.

Individuelt medlemskab giver herudover adgang til en række medlemstilbud, hvor flere er forbundet med kontakte fordele:

  • Medlemsbladet Dansk Told & Skat
  • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger
  • Billige forsikringer gennem TJM Forsikring
  • Fordelagtige tilbud hos Lån & Spar Bank

Se de aktuelle kontingentsatser her. Kontingentet opkræves via PBS. 

Ønsker du et individuelt medlemskab så henvend dig til DTS-Sekretariatet, tlf. 35 26 34 60, dts@dts.dk.