SENESTE NYT

Indmeldelse - studiemedlemmer

Her kan du melde dig ind som studiemedlem i Dansk Told & Skatteforbund, hvis du er optaget på uddannelsen Professionsbachelor i skat. Læs mere om dine fordele som medlem her. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte medarbejderne i Sekretariatet eller via facebook.


Navn:
 

Mailadresse:


Mobilnummer:


Privatadresse:


By:
 

Postnummer:
 

CPR-nummer (indtastes som ddmmååxxxx):
 

Indmeldelsesdato (indtastes som dd.mm.åååå):
 

Uddannelsessted:
 

Uddannelsesstart (indtastes som dd.mm.åååå - f.eks. 01.09.2021):
 


Forventet uddannelsesslut (indtastes som dd.mm.åååå - f.eks. 31.01.2024): 


Indmeldelse - Dansk Told & Skatteforbund

Du har to muligheder for studiemedlemskab af Dansk Told & Skatteforbund.

Studiemedlemskab - basis giver adgang til en række medlemsfordele - dog ikke juridisk rådgivning og bistand. Læs mere her.

Studiemedlemskab+ giver adgang til de samme medlemsfordele som det almindelige medlemskab men herudover også adgang til juridisk rådgivning og bistand fra forbundets sekretariat.

Det almindelige studiemedemskab er gratis - studiemedlemskab+ koster 25 kr. om måneden.
 

Jeg vælger at blive:

  

Ja tak, Dansk Told & Skatteforbund må gerne sende mig nyhedsbreve og anden information til min mailadresse.


Indmeldelse - Arbejdsløshedskassen FTFa

Samtidig med, at du melder dig ind som studiemedlem i Dansk Told & Skatteforbund, har du også mulighed for at melde dig ind i arbejdsløshedskassen FTFa, som forbundet samarbejder med.

FTFa tilbyder to forskellige former for medlemskab - afhængig af din alder.

Ved samtidig at melde dig ind i FTFa giver du samtidig samtykke til, at Dansk Told & Skatteforbund må videregive dine personoplysninger til FTFa, som må behandle, herunder indbyrdes udveksle oplysningerne samt opbevare informationen så længe, det er nødvendigt. Behandlingen sker med det formål at indmelde mig i de nævnte foreninger/organisationer.


Ja tak, jeg vil meldes ind i FTFa. Jeg er under 30 år og søger om gratis medlemskab.
Som studerende tjener jeg under 231.864 kr. pr. år. Jeg får ikke revalidering eller anden offentlig forsørgelse.
Som elev har jeg kun min elevløn som indtægt.
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede uddannelsen.

Ja tak, jeg vil meldes ind i FTFa. Jeg er over 30 år og søger om nedsat kontingent.
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede uddannelsen.

Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse. Oplys hvilken:

Jeg er allerede medlem af en a-kasse og ønsker at skifte til FTFa. Oplys hvilken:
Skifter du fra en anden a-kasse følger alle dine rettigheder med - FTFa klarer det praktiske. Med indmeldelsen giver du FTFa lov til at hente dine medlemsoplysninger fra din nuværende a-kasse

Ja tak, jeg vil gerne have ret til dagpenge som nyuddannet, når jeg afslutter min uddannelse og opfylder betingelserne.


Samtykke

Ved afgivelse af ovenstående personoplysninger samtykker jeg hermed til, at Dansk Told & Skatteforbund må opbevare og benytte mine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forbindelse med mit medlemskab.

Jeg erklærer at ovenstående oplysninger er korrekte, og jeg er indforstået med reglerne for optagelse i Dansk Told & Skatteforbund og/eller FTFa.

Sæt kryds i boksen for accept. 


Tryk "Send" for at afslutte din indmeldelse.