SENESTE NYT

Kongres 2008

Dansk Told & Skatteforbund afholdt ordinær kongres den 8. og 9. oktober 2008 på Hotel Nyborg Strand.

Se referat af kongressen her.

Dagsorden

1) Mødet åbnes
     Se åbningstalen her.

2) Vedtagelse af mødets dagsorden samt forretningsorden
     Se forretningsorden her.

3) Valg af mødets tillidsmænd
     Se mødets tillidsmænd her.

4) Registrering af stemmeberettigede
     Se oversigt over hovedbestyrelsen og delegerede her.

5) Hovedbestyrelsens beretning
     Se den skriftlige beretning her
     Se den mundtlige beretning her.
     Se udtalelse fra kongressen her.   

6) Indkomne forslag
     Se "Det vil Dansk Told & Skatteforbund" her.
     Se forbundets nye vedtægter her.

7) Regnskab for 2005, 2006 og 2007
     Se regnskabet for 2005 her.
     Se regnskabet for 2006 her.
     Se regnskabet for 2007 her.

8) Budget for 2009, 2010 og 2011
     Se hovedbestyrelsens forslag om TR-tillæg her.
     Se hovedbestyrelsens forslag til budget for 2009, 2010 og 2011 her.
     Se hovedbestyrelsens forslag omkring gruppeliv her.

9) Regnskaber for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
     Se regnskabet for 2005 her.
     Se regnskabet for 2006 her.
     Se regnskabet for 2007 her.

10) Valg af formand
       Jørn Rise blev genvalgt som formand.
      
11) Valg af næstformand
       Marianne Nielsen blev genvalgt som næstformand med 101 stemmer mod
       9 stemmer til Gert Ingo Leander

12) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
       Se hovedbestyrelsens forslag til valg her.

13) Valg af legatbestyrelse samt revisor
       Se hovedbestyrelsens forslag til valg her.

14) Mødet afsluttes