SENESTE NYT
20. september 2023

Kongres 2011

Dansk Told & Skatteforbund afholdt ordinære kongres den 25. og 26. oktober 2011 på Hotel Nyborg Strand.

Se referatet af kongressen her.

Dagsorden

1) Mødet åbnes
     Se åbningstalen ved kongressen her.

2) Vedtagelse af mødets dagsorden samt forretningsorden
     Se forretningsorden her.

3) Valg af mødets tillidsmænd
     Jørn Dysted, Korsør, og Peter Hansen, Spillemyndigheden, som dirigenter,
     og Lis Eriksen, Svendborg, og Hanne Refsgaard, Spillemyndigheden, som mødesekretærer.

4) Registrering af stemmeberettigede

5) Hovedbestyrelsens beretning
     Se den skriftlige beretning her.
     Se den mundtlige beretning her
     Se udtalelse fra kongressen her.

6) Indkomne forslag
     a) Forslag til ændring af Dansk Told & Skatteforbunds vedtægter
         (udgivelsesfrekvens for Dansk Told & Skat). Se forslaget her.
     b) Bemyndigelse til forhandlinger med Seniorforeningen ToldSkat om
          nærmere samarbejde. Se forslaget her.

     Se forbundets justerede vedtægter her.

7) Regnskab for 2008, 2009 og 2010
     Se regnskabet for 2008 her.
     Se regnskabet for 2009 her.
     Se regnskabet for 2010 her.

8) Budget for 2012, 2013 og 2014
     Se budget 2012-2014 her.
     Se kontingent til forbundet og medlemsbetaling til Forenede Gruppeliv her.

9) Regnskaber for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
     Se regnskabet for 2008 her.
     Se regnskabet for 2009 her.
     Se regnskabet for 2010 her.

10) Valg af formand
       Se kandidatliste for genvalg af Jørn Rise her.

11) Valg af næstformand
       Se kandidatliste for genvalg af Marianne S. Nielsen her.

12) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
       Ejnar Sindahl og Poul Tackmann som revisorer
       samt genvalg af Preben Buchholtz og Jan Lauridsen som revisorsuppleanter

13) Valg af legatbestyrelse samt revisor
       Se bestyrelsen her.

14) Mødet afsluttes