SENESTE NYT

Ordinært medlem

Du kan blive ordinært medlem af Dansk Told & Skatteforbund hvis:

  • Du er ansat som tjenestemand under Skatteministeriet
  • Du er omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds organisationsaftale (overenskomst) for fuldmægtige m.v. (professionsbachelorer i skat, diplom i skat, skatterevisorer)

Medlemskabet omfatter naturligvis varetagelse af aftale- og forhandlingsretten - men giver samtidig adgang til en række medlemstilbud:

  • Medlemsbladet Dansk Told & Skat
  • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger
  • Billige forsikringer gennem TJM Forsikring
  • Fordelagtige tilbud hos Lån & Spar Bank
  • Billige lån gennem Tjenestemændenes Låneforening
  • Kollektiv gruppelivsforsikring med dækning ved konstatering af kritisk sygdom (obligatorisk)

Se de aktuelle kontingentsatser her. Kontingentet opkræves månedlig via lønnen eller over PBS.

Medlemskab omfatter ud over forbundet også medlemskab af valgenheden (for medlemmer, der ikke er i chefstillinger) eller Chefkredsen (for medlemmer i chefstillinger).

Udfyld elektronisk indmeldelsesblanket her eller henvend dig til DTS-Sekretariatet, tlf. 35 26 34 60, dts@dts.dk.