SENESTE NYT

Repræsentantskabsmøde 2022

Dansk Told & Skatteforbund afholdt repræsentantskabsmøde den 25. og 26. oktober 2022 på Vejle Centerhotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Se indkaldelse til repræsentantskabsmødet her.


Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og mødesekretær
 3. Status på forbundets virksomhed og debat - se status her.
 4. Indkomne forslag
  Se forslag fra hovedbestyrelsen om beslutning om urafstemning ved godkendelse af resultatet af aftale- og overenskomstforhandlinger her.
 5. Orientering om fusionsdrøftelserne med TAT - se orienteringen her.
 6. Foreløbig godkendelse af regnskabet for 2021 - Se regnskabet for 2021 her.
 7. Valg - Se kandidatlister til valg her:
  Formand for TR-Fagforum Jura i Skattestyrelsen
  Næstformand for TR-Forum Gæld
  Formand for TR-Forum Vurdering
  Formand for TR-Forum Administration- og Service
 8. Mødet afsluttes