Valgenhed Ringe

Dansk Told & Skatteforbunds Valgenhed Ringe omfatter medlemmerne på Bygmestervej 23 A i Ringe.


Tillidsrepræsentanter ved Valgenhed Ringe:

Mette Andreasen01

Mette Andreasen

Formand for Valgenhed Ringe
 
Ringe

Mette.A.Andreasen@sktst.dk
723 87971 Information fra Valgenhed Ringe:

Vedtægter m.v.


Valgmøder