SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 3/2020

14. februar 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde onsdag den 19. februar. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

 • Koncernfælle personalepolitik
 • Forbundets interne kommunikation
 • Enkeltsager
 • CO10-forhold
 • Orientering om sekretariatsfællesskab
 • Seniorordning
 • Folkemødet
 • Individuelle måltal
 • Finanslov 2021 – strategi
 • Organisationen Skatteforvaltningen
 • Nyt fra sekretariatet
 • Nyt fra kredse og TR-fora

Hent NYT fra DTS nr. 3/2020 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14