SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 9/2020

19. marts 2020
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse har i dag afholdt hovedbestyrelsesmøde på skype.

Emnet var den aktuelle situation, hvor hovedparten af forbundets medlemmer er sendt på hjemmearbejde på baggrund af risikoen for coronasmitte.

Hovedbestyrelsen havde en bred drøftelse af den aktuelle situation og de udfordringer, der er forbundet med den.

Balancen mellem at være hjemsendt med de udfordringer og begrænsninger, det kan give i muligheden for at levere en sædvanlig produktion – bl.a. på grund af it-mæssige eller familiemæssige udfordringer – skal hele tiden holdes op mod Skatteforvaltningens ønske om i videst muligt omfang at opretholde produktionen.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse skal dog appellere bredt til styrelserne, at der vises hensyn til de vanskelige forhold, som medarbejderne nu må arbejde under – og erkende, at en fuldstændig normal produktion ikke kan opretholdes i denne helt unormale situation.

Anvendelsen af coronakoden til tidsregistrering blev drøftet. Der var en række forhold, der skal undersøges nærmere, og når det er afklaret vender vi tilbage med særskilt information i et NYT fra DTS.

Spørgsmål om afholdelse af ferie i forbindelse med den periode, hvor statsansatte er hjemsendt, blev også drøftet. Hovedbestyrelsen opfordrer til, at den enkelte drøfter feriespørgsmål  – herunder muligheden for udskydelse af ferie – med sin nærmeste leder.

Spørgsmålet om ferieafvikling indgår også i de videre drøftelser mellem personaleorganisationerne og Skatteforvaltningens ledelse.

I forbindelse med hjemmearbejde er det vigtigt, at man tænker på arbejdsmiljøet, da der jo normalt ikke er tale om en arbejdsplads, som er indrettet i overensstemmelse med sædvanlige hensyn til arbejdsmiljøet.

På Skatteforvaltningens interne sharepoint er der en række gode råd omkring indretning af hjemmearbejdsplads, som hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne af søge inspiration i og følge:

https://skat.sharepoint.com/sites/skmnyh/SitePages/Tips%20og%20gode%20råd%20til%20ergonomisk%20indretning%20af%20hjemmearbejdspladsen.aspx

Den aktuelle situation er helt særlig for alle – og der opstår løbende udsædvanlige ting og spørgsmål, som der skal forholdes til. Personaleorganisationerne i Skatteforvaltningen er derfor i løbende dialog med Administrations- og Servicestyrelsen, som også har oprettet en særlig mail corona@adst.dk, hvor medarbejderne kan stille spørgsmål.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse skal dog opfodre medlemmerne til også at kontakte deres tillidsrepræsentanter eller forbundets sekretariat, hvis der er noget, man er usikker overfor, så forbundet også på den måde kan bringe tingene videre til ledelsen.

Vi henviser også til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside www.medst.dk/corona  med svar på spørgsmål fra medarbejdere om coronavirus.

Hovedbestyrelsen besluttede at afholde et skype-møde igen på næste torsdag den 26. marts for at drøfte udviklingen.

Hent NYT fra DTS nr. 9/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14