SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 18/2020

23. april 2020
Reform af skattekontrollen

Skatteminister Morten Bødskov har i dag lanceret regeringens plan for reform af skattekontrollen – ”Mere kontrol. Mindre svindel”.

Udspillet er første etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark – og den skal nu forhandles med Folketingets partier. Regeringen håber i den forbindelse, at det kan munde ud i en bred politisk aftale, hvor Folketingets partier står sammen om at styrke skattekontrollen, så tilliden til skattevæsenet i Danmark bliver forbedret.

Dansk Told & Skatteforbund hilser regeringens udspil velkommen.

Det bygger videre på regeringens tidligere planer om at styrke Skattestyrelsen med 1.000 nye medarbejdere over de kommende fire år – de første 250 i år.

Det er samtidig en erkendelse af, at der rent faktisk svindles på skatte- og momsområdet – og at det kræver flere kontroller og flere medarbejdere. At det ikke alene kan klares ved øget anvendelse af it til f.eks. analyse – selvom den del også er med i udspillet.

Udspillet vil også styrke skattefaglig uddannelse og kompetenceudvikling.

Endelig indeholder det en åben erkendelse af, at det rent faktisk kan være en god forretning for samfundet at investere i flere medarbejdere til skattekontrol – at udgifterne til de ekstra medarbejdere vil være mindre end de ekstra skatteindtægter.

Regeringens udspil falder derfor fint i tråd med en række af de argumenter, som Dansk Told & Skatteforbund har fremført gennem en årrække omkring behovet for en styrkelse af skattekontrollen.

Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard har inviteret personaleorganisationerne til et konstruktivt samarbejde omkring den videre proces.

Dansk Told & Skatteforbund deltager meget gerne i denne dialog og i den videre proces.

Forbundets medlemmer repræsenterer den skattefaglighed på moms- og skatteområdet, der nu er en anerkendelse af skal styrkes – og forbundets opgave er derfor nu at være med til at sikre en ordentlig proces med fokus på at styrke og holde på de faglige kompetencer, og rekrutteringen i den skattefaglige retning.

DTS-overenskomsten fra 2018 endelig på plads

Det har været et langt og sejt træk, men nu er aftalen omkring DTS-overenskomsten fra aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2018 endelig på plads. Se den nye aftale mellem Moderniserings- og Kompetencestyrelsen og CO10/Dansk Told & Skatteforbund her.

En væsentlig del af den nye aftale er forbedringen af grundlønnen for DTS-fagkonsulenter, sats II, som sekretariatet tidligere har orienteret om via nyhedsbreve. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meddelt, at denne lønændring vil blive iværksat hurtigst muligt. Formentlig med lønudbetalingen ultimo maj 2020 – og selvfølgelig med tilbagevirkende kraft.

Samtidig betyder aftalen også, at de kommende professionsbachelorer i skat, som vælger ansættelse under Skatteministeriet, ansættes på forbundets overenskomst.

Spørgsmål kan rettes til faglig sekretær Jan Nørner i sekretariatet.

Hent NYT fra DTS nr. 18/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14