SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 21/2020

4. maj 2020
Styrket skattekontrol

Dette NYT fra DTS vil alene vedrøre forhold i Skattestyrelsen, idet ledelsen i dag på et HSU-møde fremlagde udmøntningen af Etape 1 af kontrolreformen – styrket skattekontrol i 2020.

Forbundet ønsker at understrege, at man ser positivt på den politiske aftale, som er indgået, og hvor der for 2020 afsættes 150 mio. kr. – og 200 mio. kr. årligt i 2021-2023.

Dette betyder ekstra 250 nye medarbejdere på tværs af Skattestyrelsens fagområder.

Det er positivt.

Det er klart, at når det kommer til den praktiske udmøntning af aftalen, så vil der være forskellig holdning til, om det er en god plan – eller at det ikke passer for den enkelte, som bliver berørt.

Planen berører cirka 130 medarbejdere i Skattestyrelsen – enten fordi der skal ske opmanding på de nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund, fordi der sker samling af opgaver andre steder, eller fordi der er flytninger, som opgives.

Der blev fra ledelsens side sagt, at man vil strække sig langt – meget langt – i forhold til at finde løsninger for den enkelte, uden dog at kunne give tilsagn om endegyldig jobgaranti. Men der vil være fokus på, at der bliver tale om en frivillig proces for ikke at miste kompetencer.

Forbundet vil selv følgelig gå positivt ind i disse forhandlinger, og forbundet har peget på, at man bør lære af de erfaringer, som vi har fået – både ved de aktuelle flytninger og gennem de seneste år.

Det vil være vigtigt for forbundet, at der kommer en proces, hvor den enkelte hurtigt får afklaret sin situation, at kommunikationen er i orden, at man kender kommunikationsvejene og – som sagt – at man har lært af erfaringerne for den nuværende flytterunde.

Derfor vil forbundet gerne opfordre til – når man har fået konkret information om den forestående plan på ens eget område – at man tager kontakt til sin tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat, hvis der er spørgsmål.

Det er klart, at vi er i en indledende fase, hvor svarene måske ikke kommer fra time til time, men det er vigtigt, at man allerede nu kan give tilbagemeldinger til ledelsen i Skattestyrelsen.

Forbundet håber – ud fra de positive intentioner fra ledelsen om at skabe løsninger for den enkelte – at det bliver en god proces.

Hent NYT fra DTS nr. 21/2020 i pdf-format her.

hjemme ill 14