SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 2/2022

25. januar 2022
Lønregulering pr. 1. april 2022

Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021 blev der aftalt en generel lønstigning pr. 1. april 2022 på 1,19%.

Størrelsen på reguleringsordningen, som bliver udmøntet samtidig, er nu opgjort til 0,59%. Reguleringsordningen er udtryk for, at lønningerne på det private arbejdsmarked er steget mere end i staten i den forudgående periode.

Samlet set vil lønningerne og tjenestemandspensionerne i staten derfor stige med 1,78% pr. 1 april 2022.


Dimission af professionsbachelorer i skat

De første professionsbachelorer i skat er i dag dimitteret fra Københavns Professionshøjskole.

De studerende på det første hold i Haderslev dimitterer fra professionshøjskolen UC SYD på mandag den 31. januar 2022.

Mange af de studerende har allerede fået job i styrelser under Skatteministeriet – hovedparten i Skattestyrelsen, hvor de skal være med til at styrke skattekontrollen.

Dansk Told & Skatteforbund ønsker alle de nye professionsbachelorer i skat et stort tillykke med, at de som de første nu har gennemført den nye uddannelse.

Forbundets medlemmer ser frem til at byde velkommen til de nye kolleger, som har valgt job i en af Skatteministeriets styrelser – der er brug for jer!

Hent NYT fra DTS nr. 2/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14